Jótállási feltételek

A iDM Hőszivattyú Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál utca 39.), mint az iDM hőszivattyúk magyarországi forgalmazója, a gyártó cég neve: IDM Energiesysteme GmbH, székhelye: Seblas 16-18, A-9971 Matrei i.O. jótállási feltételei alapján a szakkivitelező cégek és a vevők (a vállalkozások és Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében minősül fogyasztók) számára a gyártó által szállított berendezésekre (a továbbiakban: “Berendezés”) 3 év teljes jótállást nyújt, kivéve a jelen jótállási feltételek 1.4. pontjában meghatározott esetet.

A Berendezés meghibásodását és a jótállási igényt írásos módon kell bejelenteni. A felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős. Ezen túlmenően a következő termékekre kiterjesztetett anyag szavatosságot (kellékszavatosság) nyújtunk a vevőknek:

Hőszivattyú kompresszorra vonatkozóan 6+4 év az 5. pont szerint Higénia-tárolóra vonatkozóan 20 év.

1.A jótállás terjedelme
1.1. A jótállás a termékek alapanyagának és a gyártásnak a hibátlan, a célnak megfelelő minőségére, valamint a Berendezések hibátlan működésére vonatkozik a Vevő részére történő átadás időpontjában.

1.2. A gyártó konstrukciós és külső megjelenésbeli változtatásai, amennyiben azok sem a Berendezés működését sem pedig az értékét nem változtatják meg, nem képeznek jótállási igényt – ezek jogát a gyártó fenntartja.

1.3. Amennyiben az üzembe helyezést követő 3 éven belül garanciális javításra kerül sor, az alkatrészeket a gyártó díjmentesen biztosítja és az ezzel összefüggő javítási- és úti költséget is megtéríti a szerviz részére.

1.4. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében a iDM Hőszivattyú Kft. és a fogyasztó közötti jogviszony esetén a jótállási határidő kezdő időpontja a Berendezés fogyasztó részére történő átadása napja, vagy ha az üzembe helyezést a iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja végzi, a jótállási határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik. iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja az üzembe helyezést a fogyasztó részére történő átadását követő 365 napon belül elvégzi, ebben az esetben ettől az időponttól kezdődik a jótállás.

Amennyiben az üzembe helyezést nem a iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja végzi, úgy a jótállás időtartama a Berendezés vevő és/vagy fogyasztó részére történő átadását követő 1 (egy) év, amennyiben a Vevő és/vagy fogyasztó a Berendezést a részére történő átadását követő 1 (egy) éven belül nem helyezteti üzembe.

1.5. A iDM Hőszivattyú Kft. és vállalkozások közötti jogviszony esetén a jótállási határidő kezdő időpontja Berendezés vállalkozás részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja végzi, a jótállási határidő az üzembe helyezés napjával kezdődik. A iDM Hőszivattyú Kft., vagy annak megbízottja az üzembe helyezést a vállalkozás részére történő átadását követő 365 napon belül elvégzi, ebben az esetben ettől az időponttól kezdődik a jótállás.

2. A jótállás függetlenül a károk keletkezésének okától nem terjed ki a normális kopásból, elhasználódásból következő okokból keletkezett károsodásokra

■ elemi kár, vis maior, úgymint természeti csapás, villámcsapás,tűz,vihar, jégverés, fagykár stb. okozta hibára;
■ kivitelezési- vagy szakszerűtlen kezelési hibából, rendeltetésellenes használatból, átalakításból, hanyagságból-, szándékos- vagy szakszerűtlen használatból eredő hibára, károkozásra, rongálásra;
■ a fűtési rendszer nem megfelelő vízminőségéből fakadó hibákra.

3. Általános feltételek
3.1. A jótállás csak abban az esetben teljes mértékű, ha a kivitelezést szakképesítéssel és engedéllyel működő cég végzi szabályosan, a szerelési utasításnak megfelelően, a törvényes előírások és a vonatkozó szabványok betartásával és a Berendezéseket egy engedéllyel rendelkező iDM vevőszolgálat helyezi üzembe, valamint az iDM cégnek megküldik a vevő által is aláírt üzembe helyezési jegyzőkönyvet és az előírt karbantartási munkákat elvégzik. A Berendezések idegen kéz által történő megbontása és károsítása a jótállás megvonásával jár. Garanciális javításokat csak a gyártó által előírt módon a gyártó által meghatalmazott személy végezhet.

A kicserélt alkatrészek a gyártó tulajdonát képezik.

Garanciális teljesítés következményeként a cserélt alkatrészekre vonatkozóan a jótállás 2 év.

A jótállás csak akkor érvényes, ha az engedéllyel rendelkező vevőszolgálat a rendszeres karbantartást, úgy mint a hűtőkörök működését tömörségvizsgálatát, a kondenzátor tisztítását elvégzik – ennek gyakorisága a vízminőségtől függ. A hőszivattyúk esetében ez az első évben, majd kétévenként kötelező.

3.2. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint minősülő fogyasztó a Korm. rendelet egy (1) éves jótállási határidején belül elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a KZiTERRA Kft-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; ha a iDM Hőszivattyú Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a iDM Hőszivattyú Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

3.3. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint egy éves jótállási időtartamon belül, egyebekben fogyasztók esetén az egy éves kötelező jótállási határidőn túl és a vállalkozások között létrejött jogviszonyok esetén a garanciális meghibásodásból következő mindennemű kártérítési igény ki van zárva, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésből eredő kárt.

3.4. A garanciális esetből eredő további költségek, mint pl. hibakeresés vagy más hasonló költségek nem kerülnek megtérítésre – csak az érintett berendezés javítási költségei. Esetlegesen felmerülő igények, mint a Berendezés vagy részegységek átvizsgálásának költségei nem tartoznak a jótállás körébe.

4. Különleges feltételek
A fagyás- és korrózióból adódó hibák azokra a berendezésekre, amelyek nem rendelkeznek biztonsági hőcserélő készlettel, a jótállás nem vonatkozik. Fogyasztói jogvita esetén a vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

5. Kiegészítés
Egyszeri átalánydíj ellenében a hőszivattyú kompresszorára vonatkozóan a garancia időtartama további 4 évvel meghosszabbítható összesen 10 évre. A 3. pontban feltüntetett rendszeres karbantartásokat ebben az esetben is el kell végezni. Az átalánydíj jelenleg, kis teljesítményű gépek esetén EUR 150 + ÁFA.

6. Egyéb
A jótállásból eredő jogok érvényesítésének helye, a Berendezés felállítási helye. A iDM Hőszivattyú Kft. a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és iDM Hőszivattyú Kft. közötti szerződés keretében Berendezésre vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A iDM Hőszivattyú Kft., illetve a javítószolgálat (szerviz) a Berendezés javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

MEGOSZTÁS:Share on FacebookShare on Google+

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon ún. sütiket (cookie-kat) használunk, amelyeknek célja, hogy anonimizált formában látogatottsági információkat gyűjtsön, valamint elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. Egyes cookie-k amelyet használunk harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat, amelyeket arra használunk, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról az adatkezelési szabályzat 6. pontjában tájékozódhat, amelyet a honlap alján vagy itt érhet el. Amennyiben nem járul, hozzá a sütik használatához, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.

A tájékoztatást megértettem, az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem az Adatvédelmi Szabályzat 6. pontjában foglaltakat. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy a KZITERRA a Google Analytics cookie-t helyezzen el az számítógépemen/eszközömön. Ez a hozzájárulás bármikor díjtalanul visszavonható és a cookie az Adatvédelmi Szabályzat 6. pontjában foglaltakat szerint eltávolítható a számítógépemről/eszközömről.

Bezárás